تحذیر الاخوان عن مکاید حزب الشیطان یا تاریخچه ی وهابیت – محمودآخوند تنگلی

وهابیت.pdf – 26.1 MB

وهابیت 01.mp3 – 2.1 MB


وهابیت 02.mp3 – 2.4 MB


وهابیت 03.mp3 – 5.8 MB


وهابیت 04.mp3 – 5.8 MB


وهابیت 05.mp3 – 1002 KB


وهابیت 06.mp3 – 3.2 MB


وهابیت 07.mp3 – 3.8 MB


وهابیت 08.mp3 – 6.1 MB


وهابیت 09.mp3 – 7.7 MB


وهابیت 10.mp3 – 5.8 MB


وهابیت 11.mp3 – 2.9 MB


وهابیت 12.mp3 – 2.7 MB


وهابیت 13.mp3 – 10.2 MB


وهابیت 14.mp3 – 1.6 MB


وهابیت 15.mp3 – 7.1 MB


وهابیت 16.mp3 – 4.7 MB


وهابیت 17.mp3 – 17.6 MB

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *