صیقل اللسان-محمودآخوند تنگلی

صیقل اللسان.pdf – 327 KB

صيقل اللسان ٠١.mp3 – 4.5 MB


صيقل اللسان ٠٢.mp3 – 5.5 MB


صيقل اللسان ٠٣.mp3 – 4.0 MB


صيقل اللسان ٠٤.mp3 – 5.8 MB


صيقل اللسان ٠٥.mp3 – 4.2 MB


صيقل اللسان ٠٦.mp3 – 5.7 MB


صيقل اللسان ٠٧.mp3 – 10.9 MB


صيقل اللسان ٠٨.mp3 – 8.3 MB


صيقل اللسان ٠٩.mp3 – 2.2 MB


صيقل اللسان ١٠.mp3 – 5.8 MB


صيقل اللسان ١١.mp3 – 5.4 MB


صيقل اللسان ١٢.mp3 – 7.3 MB


صيقل اللسان ١٣.mp3 – 5.1 MB


صيقل اللسان ١٤.mp3 – 3.9 MB


صيقل اللسان ١٥.mp3 – 14.9 MB


صيقل اللسان ١٦.mp3 – 6.2 MB


صيقل اللسان ١٧.mp3 – 9.5 MB

One thought on “صیقل اللسان-محمودآخوند تنگلی

  1. سلام علیکم استاد گرانقدر خداوند خیر دنیا و آخرت را عنایت فرماید با تشکر عوض محمد ولی پور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *