صرف و اشتقاق – ملااحسان رهبر

اشتقاق صرف.pdf – 56.7 MB

تمرین اشتقاق صرف 001.mp3 – 2.9 MB


تمرین اشتقاق صرف 002.mp3 – 3.1 MB


تمرین اشتقاق صرف 003.mp3 – 3.4 MB


تمرین اشتقاق صرف 004.mp3 – 20.9 MB


تمرین اشتقاق صرف 005.mp3 – 14.8 MB


تمرین اشتقاق صرف 006.mp3 – 19.8 MB


تمرین اشتقاق صرف 007.mp3 – 24.7 MB


تمرین اشتقاق صرف 008.mp3 – 17.3 MB


تمرین اشتقاق صرف 009.mp3 – 17.1 MB


تمرین اشتقاق صرف 010.mp3 – 21.3 MB


تمرین اشتقاق صرف 011.mp3 – 25.0 MB


تمرین اشتقاق صرف 012.mp3 – 22.1 MB


تمرین اشتقاق صرف 013.mp3 – 42.1 MB


تمرین اشتقاق صرف 014.mp3 – 13.2 MB


تمرین اشتقاق صرف 020.mp3 – 60.1 MB


تمرین اشتقاق صرف ۰۱۵.mp3 – 22.9 MB


تمرین اشتقاق صرف ۰۱۶.mp3 – 17.0 MB


تمرین اشتقاق صرف ۰۱۷.mp3 – 23.9 MB


تمرین اشتقاق صرف ۰۱۸.mp3 – 27.9 MB


تمرین اشتقاق صرف ۰۱۹.mp3 – 25.4 MB


تمرین اشتقاق صرف ۰۲۱.mp3 – 8.8 MB


تمرین اشتقاق صرف ۰۲۲.mp3 – 19.4 MB


تمرین اشتقاق صرف ۰۲۳.mp3 – 27.3 MB


تمرین اشتقاق صرف ۰۲۴.mp3 – 28.9 MB


تمرین اشتقاق صرف ۰۲۵.mp3 – 40.0 MB


تمرین اشتقاق صرف ۰۲۶.mp3 – 27.1 MB


تمرین اشتقاق صرف ۰۲۷.mp3 – 12.5 MB


تمرین اشتقاق صرف ۰۲۸.mp3 – 53.0 MB


تمرین اشتقاق صرف ۰۲۹.mp3 – 44.7 MB


تمرین اشتقاق صرف ۰۳۰.mp3 – 45.8 MB


تمرین اشتقاق صرف ۰۳۱.mp3 – 31.8 MB


تمرین اشتقاق صرف ۰۳۲.mp3 – 10.2 MB


تمرین اشتقاق صرف ۰۳۳.mp3 – 3.7 MB


تمرین اشتقاق صرف ۰۳۴.mp3 – 20.5 MB


تمرین صد صیغه.mp3 – 44.0 MB


جمع بندی کل اشتقاق ۰۳۵.mp3 – 53.0 MB


قاعده های صرف.mp3 – 6.4 MB

2 thoughts on “صرف و اشتقاق – ملااحسان رهبر

  1. خیلی عالی ولی مختصرراکامل کنید چون ازاین روش درس آخوندی می خوانم مرسی ممنون خداقوت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *